Kalitatea

AIALUR-ek bere sorkuntzatik, ingurumen zein nekazaritza eta basoko ingerniaritzen
adarretako zerbitzu anitz eskaintzen ditu, baita topografia eta kartografiarekin zerikusia
dutenak ere.

AIALUR-ek ingurumenaren babesaren integrazioa eguneroko zereginean mantentzea xede
duenez, hurrengo zereginak ezarri ditu enpresa barruko kudeaketan:

 • Kalitate eta ingurumen kudeaketa sistema integratua mantentzea, ingurumen-
  bateragarritasuna gradu handiagoan bilatuz, zeregin ezberdinen bidez bere
  ahaleginak bideratuz.
 • Bezeroen beharrak ezagutzea eta kasu bakoitzean lor daitekeen irtenbiderik
  egokiena hartzea bideratuko duen arreta pertsonalizatua eskaintzea. Honekin batera
  bezeroekin antzemandako kalitate maila aldian-aldian neurtzea ere, eskaera-
  eskaintza zerbitzuak hobetu ahal izateko
 • Ingurune-aldagaia sartzea enpresaren arlo guztietan eta AIALUR-ek sortu ahal
  dituen ingurumen-inpaktuak aurreikustea, gure aktibitatearen garapena eta
  inguruaren kontserbazioa edo hobekuntzaren artean oreka bermatzeko.
 • Aurrerapenak, eraginkortasunaren handipenak sortzen dituen eta gure bezeroen
  beharrei moldatutako irtenbide berriak gehitzen dituzten berrikuntza eta hobekuntza
  jarraituko sistemak, AIALUR-en egindako prozesu zein lanei eranstea.
 • Gure bezeroek ezarritako baldintzak betetzea, legezkoak zein bestelakoak, kalitate
  arloan edo baita erakundearen ingurumenarekin zerikusia dutenak.
 • Politika hau AIALUR-en edo bere izenean lan egiten dutenei jakinaraztea eta baita
  publikoaren eskura jartzea ere.
 • AIALUR osatzen duten pertsonen garapen pertsonala zein profesionala indartzea,
  enpresak ematen dituen zerbitzuen bikaintasun motore diren heinean.
 • Naturari eta erakundearen tamainari egokitutako objektibo eta helburuen
  ezarpenarako eta azterketarako, hobekuntza jarraituari eta gure ingurumen-
  inpaktuen beherapenari bideraturako sistematika bat ezartzea.

Erakundeko kide guztien aldetik politika ezagutua eta ulertua da eta eskuragarri egongo da
eskatzen duten interesdun guztiontzat.